Kontakt

ul. Wojska Polskiego 69 C, 18-500 Kolno

sds@powiatkolno.pl

86 262 36 66

JAK ZOSTAĆ NASZYM UCZESTNIKIEM?

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie należy:

  • złożyć wniosek o skierowanie do domu na pobyt – wniosek taki składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie;
  • dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada (nie jest ono konieczne)

Pliki do pobrania

  1. Załącznik – wniosek o skierowanie do Domu
  2. Załącznik- zaświadczenie do lekarza rodzinnego
  3. Załącznik- zaświadczenie do lekarza psychiatry bądź neurologa

Skip to content